DEFINITIEVE BEVESTIGING SPORTDAG

Beste (sport)leerkracht

We ontvangen je binnenkort graag voor jullie sportdag.

Geef hier het definitief aantal deelnemers en de juiste facturatiegegevens door. Dit ten laatste een week voor de activiteit. Op basis hiervan wordt de facturatie opgemaakt. (Zoniet wordt de prijs berekend op het aangevraagde aantal leerlingen.)

  BELANGRIJK:

  Op basis van dit formulier wordt de factuur opgemaakt. Eventuele wijzigingen kunnen nadien niet meer worden verrekend. Het is aangewezen bij het bepalen van de kostprijs voor de leerlingen rekening te houden met het aantal afwezigen de dag zelf.

  Enkel schriftelijke annulaties worden aanvaard, dit kan via het mailadres info@venga.be.

  Bij annulatie minder dan 35 werkdagen voor de sportdag zal er een kostprijs van 20% (berekend op de deelnameprijs) worden aangerekend.

  FAQ

  Hier zijn enkele antwoorden op mogelijke vragen. Intussen nog vragen?
  Bel of mail ons gerust! Tot binnenkort.
  info@venga.be / 0471 63 29 26

  Er wordt begeleid door monitoren van Venga en/of stagairs van de Hogeschool of leren & werken richting buurtsport.
  Bij de activiteiten is actieve deelname van de leerkracht wenselijk. (Voorzie daarom ook aangepaste kledij).
  De leerkracht blijft steeds verantwoordelijk voor de leerlingen.

  De sportdagen zijn steeds outdoor en vaak ook op het water.  De leerlingen dragen dus aangepaste kledij.
  Ze voorzien ook regenkledij, reservekledij en reserveschoenen.

  De leerlingen brengen een lunchpakket mee. Dit kan steeds genuttigd worden in een eet/drankgelegenheid in de buurt.
  De leerlingen zijn dan wel verplicht 1 consummatie te kopen. De prijs is afhankelijk van de locatie.

  Laat vooraf duidelijk weten indien de school hier GEEN gebruik van wenst te maken. We reserveren steeds deze locatie

  De school voorziet zelf een kleine EHBO-kit.

  De school gaat na of ze in orde is met de verzekering voor de door haar gekozen activiteiten.

  De prijzen zijn afhankelijk van het aantal en soorten sporten.
  De factuur wordt achteraf naar de school opgestuurd, opgemaakt op basis van het online formulier ‘definitieve bevestiging’.

  Bij annulatie minder dan 35 werkdagen voor de sportdag zal er een kostprijs van 20% (berekend op de deelnameprijs) worden aangerekend.